№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Сабактардын жүгүртмѳсү 2-смена

Дүйшөмбү 2-Б класскаб2-В класскаб  2-Г класскаб3-А класскаб3-Б класскаб3-В класскаб3-Г класскаб 4-А класскаб4-В класскаб
1Дене тарбияМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМузыкаФизкультураМатематикаМатематика
2МатематикаКыргыз тилиФизкультураОрус тилиМузыкаЧет тилиКыргызский языкКыргыз тилиКыргыз тили
3Кыргыз тили (окуу)МузыкаРусский языкКыргыз тили(окуу)ТТКНДене тарбияМатематикаМатематикаМатематика
4Орус тилиАдеп Кыргызский языкЧет тилиКыргыз тилиТТКНРусский языкОрус тилиОрус  тили
5Орус тилиМекен таануууКыргыз тили (окуу)Кыргыз тили (окуу)Классный часМекен таанууКыргыз тили (окуу)
6
Шейшемби1МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематикаАнглийский языкМатематикаМатематика
2Кыргыз тилиКыргыз тилиРусский языкОрус тилиДене тарбияКыргыз тилиОБЖЧет тилиКыргыз тили
3Орус тилиКөркөм өнөрКыргызский языкДене тарбияОрус тилиОрус тилиКыргызский языкКыргыз тилиДене тарбия
4АдепКыргыз тили (окуу)Русский язык(чтение)Кыргыз тилиКыргыз тилиМатематикаМатематикаКыргыз тили (окуу)ТТКН
5Көркөм өнөрКл.саатЧет тилиАдепРусский языкДене тарбияОрус тили
6
Шаршемби1МатематикаМатематикаМузыкаМатематикаОрус тилиДене тарбияРодиноведениеМатематикаМатематика
2Кыргыз тили (окуу)Дене тарбияМатематикаЧет тилиКыргыз тилиКөркөм өнөрМузыкаОрус тилиКөркөм өнөр
3МузыкаКыргыз тили (окуу)ИХТОрус тилиКыргыз тили (окуу)МатематикаМатематикаКыргыз тилиДене тарбия
4Орус тилиОрус тилиРусский языкКыргыз тилиАдепКыргыз тилиЧтениеКыргыз тили(окуу)Кыргыз тили
5ТТКНТТКНРодиноведениеКыргыз тили (окуу)Кл.саатКыргыз тили (окуу)МатематикаТТКНКыргыз тили (окуу)
6
Бейшемби1МатематикаДене тарбияМатематикаМатематикаОрус тилиМатематикаКыргызский языкОрус тилиЧет тили
2Кыргыз тили (окуу)МатематикаРусский язык(чтение)Дене тарбияМатематикаОрус тилиМатематикаМатематикаОрус тили
3Кыргыз тилиОрус тилиКыргызский языкКыргыз тилиДене тарбияКыргыз тили ИХТЧет тилиМатематика
4Мекен таанууКыргыз тили (окуу)Русский языкКыргыз тил (окуу)Кыргыз тилиКыргыз тили (окуу)Русский языкКыргыз тили (окуу)Адеп
5Классный часКөркөм өнөрМекен таанууКл.саатЧтениеАдепМекен таануу
6
Жума1МатематикаМатематикаФизкультураМатематикаЧет тилиМатематикаАнглийский языкМузыкаМатематика
2Дене тарбияКыргыз тилиМатематикаМузыкаМатематикаКыргыз тилиФизкультураМатематикаКыргыз тили(окуу)
3Кыргыз тилиМекен таанууОБЖКыргыз тили Көркөм өнөрОрус тилиЭтикаКыргыз тилиМузыка
4Кыргыз тилиКыргыз тилиЧтениеАдепКыргыз тилиМекен таанууЧтениеКөркөм өнөрКыргыз тили
5Кл.саатКл.саатЭтикаТТКНКыргыз тили (окуу)Чет тилиРусский языкДене тарбияЧет тили
6Кл.саатКл.саат
Дүйшөмбү5-А класскаб5-Б класскаб 5-В класскаб 6-А класскаб 6-Б класскаб 6-В класскаб 7-А класскаб 7-Б класскаб 7-В класскаб
1Кыргыз тилиТарыхИнформатикаБиологияМатематикаЧет тилиМатематикаКыргыз тилиГеография
2ИнформатикаКыргыз тилиТарыхМатематикаБиологияГеографияЧет тилиМатематикаКыргыз тили
3МатематикаЧет тилиКыргыз тилиИнформатикаКыргыз тилиБиологияКыргыз тилиОрус тилиЧет тили
4ТарыхМатематикаЧет тилиКыргыз тилиИнформатикаДене тарбияГеографияЧет тилиМузыка
5Чет тилиИнформатикаМатематикаДене тарбияЧет тилиКыргыз тилиОрус тилиМузыкаОрус тили
6Кл.саатКыргыз адабиятыКл.саатЧет тилиДене тарбияМатематикаМузыкаОрус адабиятыКөркөм өнөр
Шейшемби1Орус тилиМатематикаТехнологияДене тарбияТарыхКыргыз тилиМатематикаКыргыз тилиФизика
2Чет тилиОрус тилиАдам жана коомКөркөм өнөрОрус тилиЧет тилиКыргыз тилиФизикаМатематика
3Кыргыз тилиЧет тилиЧет тилиКыргыз тилиМатематикаМатематикаФизикаЧет тилиТарых
4Чет тилиКыргыз тилиОрус тилиМатематикаЧет тилиТехнологияТарыхМатематикаДене тарбия
5Көркөм өнөрДене тарбияКыргыз тилиОрус адабиятыКыргыз тилиКөркөм өнөрГеографияТарыхКыргыз адабияты
6Кыргыз адабиятыКл.саатДене тарбияАдам жана коомОрус адабиятыЧет тилиКыргыз адабиятыГеографияМатематика
Шаршемби1МатематикаКыргыз тилиТабият таанууБиологияКыргыз тилиОрус тилиКыргыз тилиМатематикаБиология
2Орус тилиТабият таанууТарыхМатематикаБиологияКыргыз тилиМатематикаГеорафияЧет тили
3ТарыхЧет тилиКыргыз тилиЧет тилиМатематикаБиологияКыргыз адабиятыОрус тили Информатика
4Кыргыз тилиМузыкаЧет тилиКыргыз тилиТарыхИнформатикаОрус тилиДене тарбияМатематика
5МузыкаТарыхМатематикаОрус тилиЧет тилиДене тарбияТарыхКыргыз тилиКыргыз тили
6Чет тилиТехнологияМузыкаТарыхДене тарбияЧет тилиОрус адабиятыКыргыз адабиятыОрус адабияты
Бейшемби1Кыргыз тилиОрус тилиМатематикаКыргыз тилиТехнологияОрус тилиМатематикаФизикаОрус тили
2ТехнологияЧет тилиКыргыз тилиТарыхКыргыз адабиятыМатематикаФизикаМатематикаКыргыз адабияты
3Орус адабиятыМатематикаКыргыз адабиятыЧет тилиКөркөм өнөрКыргыз тилиДене тарбияОрус адабиятыФизика
4МатематикаКыргыз тилиЧет тилиОрус тилиГеографияТарыхЧет тилиКыргыз адабиятыДене тарбия
5Дене тарбияМатематикаОрус тилиКыргыз  адабиятыЧет тилиОрус адабиятыИнформатикаТарыхГеография
6Информатика (комп)Дене тарбияКөркөм өнөрГеографияОрус тилиКыргыз адабиятыОрус адабиятыЧет тилиТарых
Жума1МатематикаКөркөм өнөрОрус тилиКыргыз адабиятыГеографияТарыхКөркөм өнөрКыргыз адабиятыОрус адабияты
2Табият таанууОрус тилиКыргыз адабиятыТехнологияМатематикаАдам жана коомКыргыз адабиятыБиологияЧет тили
3Адам жана коомКыргыз адабиятыИнформатика(комп)МатематикаКыргыз тилиГеографияБиологияДене тарбияТехнология
4Кыргыз адабиятыЧет тилиМатематикаЧет тилиКыргыз адабиятыМузыкаДене тарбияТехнологияКыргыз тили
5Чет тилиАдам жана коомДене тарбияГеографияМузыкаМатематикаТехнологияИнформатикаКыргыз адабияты
6Дене тарбияИнформатика(комп)Чет тилиМузыкаАдам жана коомКыргыз адабиятыЧет тилиКөркөм өнөрМатематика
7Кл.саатКл.саатКл.саатКл.саатКл.саатКл.саат