№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Ички тартиби

Мектепте окуу 2020-2021 – окуу жылында 2-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 10 күн: 1.11.19 – 10.11.19;

Кышкы — 12 күн: 30.12.19 – 10.01.10;

Жазгы — 10 күн: 21.03.20-30.03.20.