№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Мониторинг

2019-2020 жана 2020-2021-окуу жылындагы салыштырмалуу мониторинги

МониторингМониторингМониторингМониторинг

№85 ЖОББМнин 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020-окуу жылдарынын билим сапаты, жетишүүсү боюнча маалымат

Мониторинг Мониторинг МониторингМониторингМониторингМониторингМониторинг