№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Окуу-тарбиялык иштер

№ 85 ЖОББМнин 2020-2021-окуу жылынын I, II, III чейрегиндеги окуу-тарбия иштери боюнча маалымат

 

Окуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер Окуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштер