№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Окуу-тарбиялык иштер

№ 85 ЖОББМнин 2021-2022-окуу жылынын I, II, III чейрегиндеги билим сапаты, жетишүүсү

Окуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштер