№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Сабактардын жүгүртмѳсү 1-смена

1-А класскаб1-Б класскаб1-В класскаб1-Г класскаб2-А класскаб4-Б класскаб
Дүйшөмбү1математикакыргыз тили (алиппе)кыргыз тили (алиппе)МатематикаОрус тилиМатематика
2дене тарбиякыргыз тили (жазуу)математикаОБЖКыргыз тилиКыргыз тили
3мекен таануукөркөм өнөркыргыз тили (жазуу)ФизкультураКыргыз тили(окуу)Кыргыз тили(окуу)
4адепорус тилидене тарбияКыргызский языкМатематикаОрус тили
5Көркөм өнөр
Шейшемби1математикаматематикаадепКыргызский языкМатематикаМатематика
2кыргыз тили (алиппе)кыргыз тили (алиппе)математикаМатематикаДене тарбияАдеп
3кыргыз тили (жазуу)кыргыз тили (жазуу)кыргыз тили (алиппе)ЧтениеКыргыз тилиМатематика
4орус тилиТТКНкыргыз тили (жазуу)ПисьмоОрус тилиКыргыз тили
5Дене тарбия
Шаршемби1математикаматематикаорус тилиМатематикаМатематикаМатематика
2орус тилидене тарбияматематикаЧтениеКыргыз тили(окуу)Орус тили
3кыргыз тили (алиппе)мекен таануумекен таанууМузыкаДене тарбияТТКН
4дене тарбияорус тиликөркөм өнөрПисьмоМекен таанууКыргыз тили
5МузыкаКыргыз тили(окуу)
Бейшемби1математикаматематикаТТКНМатематикаМатематикаМатематика
2орус тиликыргыз тили (алиппе)орус тилиЧтениеКыргыз тили (окуу)Кыргыз тили(окуу)
3кыргыз тили ( (жазуу)кыргыз тили (жазуу)кыргыз тили (алиппе)ПисьмоКыргыз тилиЧет тили
4көркөм өнөрдене тарбиякыргыз тили (жазуу)ЭтикаОрус тилиДене тарбия
5АдепОрус тили
Жума1кыргыз тили (алиппе)математикаорус тилиКыргызский языкМатематикаМатематика
2кыргыз тили (жазуу)музыкаматематикаИХТКыргыз тилиКыргыз тили
3музыкаадепдене тарбияРодиноведениеТТКНМекен таануу
4ТТКНорус тилимузыкаФизкультураКөркөм өнөрЧет тили
5Кл.саатКл.саатКл.саатКлассный часКл.саатМузыка
6Кл.саат
Дүйшөмбү 8-А класскаб 8-Б класскаб 9-А класскаб 9-Б класскаб     10-А класскаб 10-Б класскаб 11-А класскаб
1Кыргыз тилиМатематикаМатематикаХимияБиологияОрус тилиТарых
2БиологияХимияКыргыз тилиОрус тилиТарыхМатематикаФизика
3ХимияФизикаОрус тилиМатематикаКыргыз тилиБиологияГеография
4ФизикаГеографияХимияБиологияЧет тилиКыргыз тилиМатематика
5ГеографияБиологияФизикаКыргыз адабиятыХимияОрус адабиятыКыргыз тили
6Орус тилиКыргыз тилиБиологияФизикаМатематикаДене тарбияХимия
Шейшемби1ТарыхЧет тилиКыргыз тилиМатематикаОрус тилиФизикаДене тарбия
2Кыргыз тилиИнформатикаМатематикаЧет тилиОрус адабиятыТарыхМатематика
3ИнформатикаТарыхФизикаТарыхДене тарбияМатематикаКыргыз адабияты
4МатематикаДене тарбияОрус адабиятыКыргыз тилиКыргыз тилиАдам жана коомФизика
5МатематикаКыргыз тилиИнформатикаАдам жана коомФизикаКыргыз тилиОрус тили
6Чет тилиМатематикаДене тарбияКыргыз адабиятыКласстык саатКл.саатОрус адабияты
Шаршемби1ХимияБиологияТарыхДене тарбияМатематикаОрус тилиКыргыз тили
2БиологияХимияГеографияМатематикаТарыхКыргыз адабиятыОрус тили
3Кыргыз тилиОрус тилиХимияБиологияГеографияМатематикаАдам жана коом
4МатематикаОрус адабиятыКыргыз адабиятыХимияАдам жана коомГеографияБиология
5Орус адабиятыКыргыз тилиБиологияГеографияКыргыз адабиятыХимияМатематика
6Чет тилиГеографияДене тарбияАдам жана коомМатематикаОрус адабиятыХимия
Бейшемби1МатематикаТарыхМатематикаЧет тилиОрус тилиКыргыз адабиятыДене тарбия
2ТарыхМатематикаЧет тилиОрус  адабиятыФизикаДене тарбияКыргыз адабияты
3Орус адабиятыИнформатикаТарыхФизикаКыргыз адабиятыМатематикаЧет тили
4ИнформатикаОрус адабиятыКыргыз адабиятыКыргыз тилиМатематикаТарыхФизика
5Кыргыз адабиятыФизикаОрус адабиятыКыргыз адабиятыДене тарбияЧет тилиТарых
6Дене тарбияКыргыз адабиятыАдам жана коомИнформатикаЧет тилиФизикаОрус адабияты
Жума1ГеографияДене тарбияМатематикаОрус адабиятыКыргыз адабиятыАЧДМатематика
2ФизикаЧет тилиГеографияМатематикаОрус адабиятыАЧДКыргыз тили
3ТехнологияМатематикаКыргыз адабиятыГеографияХимияФизикаАЧД
4Кыргыз адабиятыХимия(комп)ТехнологияТарыхФизикаЧет тилиАЧД
5Химия(комп)ТехнологияАдам жана коомДене тарбияАЧДКыргыз адабиятыЧет тили
6Дене тарбияКыргыз адабиятыЧет тилиТехнологияАЧДХимияКыргыз адабияты
7Кл.саатКл.саатКл.саатКл.саатКл.саат