№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Ийримдер жана секциялар

Ийримдин аталышыОкуучулардын саны
1Чий чырмакчылык ийриминде60 окуучу
2Англис тили ийриминде80 окуучу
3Оригами ийриминде43 окуучу
4Өнөр kg ийриминде35 окуучу
5Сүрөт(көркөм өнөр) ийримине30 окуучу
6Комуз ийримине76 окуучу
7Мураскер ийримине24 окуучу
8Бий ийримине60 окуучу

Ийримдер жана секцияларИйримдер жана секциялар