№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Электрондук билим берүүчү ресурстар

Биз Сиздерге дистанттык окутуу үчүн иштелип чыккан жана сунушталган ресурстардын тизмесин сунуштайбыз. Мындай ресурстарды колдонуу окуучуларга мектеп программасынын сабактарынын темаларын өз алдынча окуп үйрөнүүгө, маселелерди чыгарууга, мугалимдер менен аралыктан баарлашууга жана консультация алууга мүмкүндүк берет.

 1. 1-4-класстардын окуучулары үчүн – КТРК «Баластан» телеканалы (теле/видеосабактарды көрсөтүү);
 2. 5-11 класстардын окуучулары үчүн –: ЭлТР «Билим Илим», «5 канал», «Пирамида» жана «Санат» телеканалдары (теле/видеосабактарды көрсөтүү);
 3. MEGA 24 мобилдик проргаммасы (программада бардык видеоматериалдар жүктөлгөн);
 4. ЯКласс — билим берүүчү онлайн-ресурсу.
 5. http://www.oku.edu.gov.kg/
 6. https://www.ibilim.kg/kyr/index.html
 7. https://www.bb.edu.gov.kg/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
 8. https://kitep.edu.gov.kg/kg
 9. https://lib.kg/
 10. http://testing.kg/ru/
 11. http://intobr.kg/mozaik/