№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

ЖМА

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдын 3-мартындагы  № 264 /1, 2022-жылдын 9-мартындагы №296/1, Бишкек шаарынын Билим берүү башкармалыгынын 2022-жылдын  24-мартындагы  №65, Бишкек шаардык Свердлов районунун №85 ЖОББМнин 2022-жылдын 14-майындагы буйруктарынын негизинде 9-, 11- класстар арасында 2021-2022 – окуу жылын жыйынтыктоочу мамлекеттик  аттестациясы өткөрулөт