№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Камкорчулук кеңеш

№85 ЖОББМнин Камкорчулук Кеңешинин 2020-2021-окуу жылына карата иш планы

АйИш-чаралар
1Сентябрь1.      Камкорчулар Кенештин жалпы жыйыны, ѳткѳн окуу жылына Камкорчулар кенештин отчету.

2.      Камкорчулар кенештин жаңы курамын түзүү.

3.      2018-2019-окуу жылына иш планын бекитүү.

4.      Камкорчулар кенештин акча каражаттарын колдонуу боюнча жылдык отчетту карап чыгуу жана бекитүү.

2Октябрь1.Мектептин территориясын жана имаратын
көрктөндүрүү боюнча иштѳѳ.
3Ноябрь1.Аз камсыз болгон үй-бүлѳлѳргѳ жардам берүү.

2. Камкорчулар кенештин башкармасынын жыйыны.

4Декабрь1. Мектепти жаңы окуу жылына даярдоо (кабинеттердин жабдылышы жана аларды жакшыртуу боюнча иштерди пландаштыруу).

2.Жаңы жылдык иш чараларды ѳткѳрүүгѳ катышуу.

5ЯнварьАтам, апам жана мен – спорттук үй-бүлѳ», «спорт жумалыгы» спорттук программаларга катышууга жана уюштурууга жардам кѳрсѳтүү.
6Февраль1.      Мекенди коргоочулардын Күнүнѳ карата иш-чараларды уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ жардам берүү .
7Март2. Камкорчулар кенештин жалпы жыйыны.

3. 8-Март майрамын ѳткѳрүүгѳ катышуу.

8Апрель1. Территорияны
көрктөндүрүүгѳ катышуу.2. Камкорчулар кенештин башкармасынын жыйыны.
9 

Май

1.Окуу жылынын бүтүшүнѳ карата иш-чараларга катышуу.

2. Кайратуулук жумалыгынын уюштурулушуна жана ѳтүлүшүнѳ катышуу: Жеңиш Күнүнѳ арналган салтанаттуу майрамдоо.

10Июнь1. ККтин жалпы жыйыны.

2.Окуу жылы боюнча Камкорчулар кенештин ишинин талдоосу.

3.Бүтүрүү кечелерин уюштурууда жардам кѳрсѳтүү,  мектептин эң жакшы окуган окуучуларын сыйлоо.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 30 мая 2014 года № 81 О попечительском совете