№85 ЖОББМ №85 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

Биздин мугалимдердин видеосабактары

Азыркы  дүйнөлүк пандемия мезгилинде,өлкөбүзгө өзгөчө кырдаал киргизилип,карантин жарыялангандыгына байланыштуу биздин №85 ЖОББМнин кымбаттуу мугалимдери тарабынан аралыктан окутуу үчүн сабактар даярдалып социалдык тармактар аркылуу (телеграмм,WhatsApp,Zoom,мульти урок ж.б.) окуучуларга жөнөтүлүүдө.

Биздин мектептин сайтынын галерея бөлүмүнө  даярдалган сабактар  жүктөлдү.

№85ЖОББМнин сайтынын адреси:https://85.edubish.kg

1-класс Алиппе.Мугалим: Муканбетова А.

1-класс ТТКН сабагы.Мугалим: Асанова В.А.

2-класс Адабий окуу сабагы.Мугалим: Джаманкулова Ж.

2-класс Адеп .Мугалим: Садырбаева А.

2-класс ТТКН сабагы .Мугалим: Садырбаева А.

3-класс ТТКН сабагы.Мугалим: Асанова В.А.

3-класс Музыка сабагы.Мугалим: Бегалиева Ү.С.

4-класс ТТКН сабагы.Мугалим: Асанова В.А.

4-класс Адеп сабагы.Мугалим:Садырбаева А.

4-класс Адеп сабагы.Тема:Улуттук оюндар.Мугалим:Садырбаева А.

4-класс Кыргыз тил сабагы.Мугалим:Кубанычбекова Р.М.

5-класс Кыргыз тил сабагы.Мугалим: Тургунбекова Д.Э.

5-класс Музыка сабагы.Мугалим: Бегалиева Ү.С.

5-класс Кыргызстандын тарыхы.Мугалим: Тейтеева Д.А

5-класс Адам жана коом.Мугалим: Тейтеева Д.А

5-класс Орус тил  сабагы.Мугалим: Джуманалиева М.А.

5-класс Англис тил сабагы. Жеенбаева Г.

5-класс информатика  сабагы. Мугалим: Союзбек кызы А.

6-класс Музыка сабагы.Мугалим: Бегалиева Ү.С.

6-класс Кыргыз тил сабагы.Мугалим: Орозакунова Н.

6-класс География сабагы.Мугалим: Бейшенбек к А.

6-класс Кыргызстан жана Дүйнөлүк тарых сабагы.Мугалим: Тейтеева Д.А.

7-класс Биология сабагы.Мугалим:Асанова В.А.

7-класс Биология сабагы.Т:Канаттуулардын келип чыгышы.Мугалим:Асанова В.А.

7-класс Көркөм өнөр сабагы.Мугалим:Бектурова Р.

7-класс География сабагы.Мугалим: Бейшенбек к А.

7-класс Дүйнөлүк тарых сабагы. Мугалим: Тейтеева Д.А.

8-класс Кыргыз тил сабагы. Мугалим: Бөтөнбаев М.С.

8-класс География сабагы.Тема:Борбордук Тянь-Шань.Мугалим:Сыдыкова М.Т.

8-класс Химия сабагы.Мугалим: Базарова А.К.

9-класс География сабагы.Тема:Баткен облусу.Мугалим:Сыдыкова М.Т.

9-класс Алгебра сабагы. Мугилим: Курманалиева Ж.Б.

9-класс Биология сабагы.Мугалим:Асанова В.А.

10-класс Кыргызстандын тарыхы .Мугалим: Касиева А.А.

11-класс Тарбиялык саат.Мугалим:Сыдыкова М.Т.

1-4 класстар үчүн жомоктор.Тема:Эки дос.Китепканачы Болотбек к Н.

1-4 класстар үчүн жомоктор.Тема:Талаш тамсил.Китепканачы Болотбек к Н.